Leopoldsburg-Balen

Harley-Davidson Buell & Indian meeting

The start 

1984
De eerste rally vond plaats in 1984 op het voetbal terrein "internationaal" gelegen te Balen op de grens met Leopoldsburg en telde 240 motoren. 

Het treffen groeide uit tot een jaarlijkse klassieker in de BeNeLux, er waren jaren dat het aantal bezoekers verdubbelde.

De rally was intussen internationaal geworden met bezoekers uit 16 verschillende landen, vooral bikers uit Duitsland en NL zakten jaar na jaar af naar de Kempen.

The first rally took place in 1984 on the football field "international" located in Balen on the border with Leopoldsburg and counted 240 motorcycles.

The meeting grew into an annual classic in the BeNeLux, there were years when the number of visitors doubled.

The rally had meanwhile become international with visitors from 16 different countries, especially bikers from Germany and NL descended on the Kempen year after year.


Nieuwe (be)wind

Onder impuls van Jean Ceustermans die reeds sinds 1984 in de organisatie zat werd er met nieuwe ideeën een volledige nieuwe start gemaakt en met 1 jaar pauze volgde in 1999 een nieuwe rally door een nieuwe organisatie waarbij voor het eerst het centrum van Leopoldsburg in opgenomen werd en zo waren verschillende concepten van een Harley dag in een centrum gecombineerd met een klassiek treffen op een weide.

New wind

Under the impulse of Jean Ceustermans, who had been in the organization since 1984, a completely new start was made and with a 1-year break, a new rally followed in 1999 by a new organization that included the center of Leopoldsburg for the first time, and several concepts of a Harley day in a city center combined with a classic meeting on a meadow.

Jean Ceustermans overleed op 16 juni 2001, hij stond sinds 1984 mee aan het roer.

Jean Ceustermans died on June 16, 2001, he had been at the helm since 1984.

The nineties

Leopoldsburg
In de jaren 90 bleef de rally gestaag groeien en begonnen de bezoekers elk jaar met grotere groepen af te zakken naar het centrum van Leopoldsburg.

Na enkele jaren werd Leopoldsburg telkens ingenomen door de bikers en dit trok dan weer elk jaar meer en meer kijklustigen.

De legerdienst was afgeschaft en de horeca van Leopoldsburg keek elk jaar uit naar de komst van bikers.

Ondanks dat alles zonder noemenswaardige problemen verliep werd de druk op de toenmalige organisatie te groot en lasten zij in 1998 een pauze in.


In the 1990s, the rally continued to grow steadily and visitors began to flock to the center of Leopoldsburg every year in larger groups.

After a few years, Leopoldsburg was always taken over by bikers and this attracted more and more spectators every year.

Military service had been abolished and the Leopoldsburg catering industry looked forward to the arrival of bikers every year.

Despite the fact that everything went without any significant problems, the pressure on the then organization became too great and they took a break in 1998.


Erwin Van Pee - Andre Ceustermans
Erwin Van Pee - Andre Ceustermans
Stationstraat Leopoldsburg
Stationstraat Leopoldsburg
Camping area
Camping area

Millenium rally's   

De Rally's gaan verder en de toestroom naar het centrum van Leopoldsburg groeit, Samen met de gemeente Leopoldsburg word het centrum enkel toegankelijk gemaakt voor motoren en voetgangers dit op vrijdag avond en zaterdag. 

The rallies continue and the influx to the center of Leopoldsburg is growing. Together with the municipality of Leopoldsburg, the center will only be made accessible to motorcycles and pedestrians on Friday evening and Saturday.


Het aantal kijklustigen stijgt, mensen komen van ver om een kijkje te nemen in het centrum van Leopoldsburg, het word zo druk in het centrum dat er meer ruimte moet worden gecreëerd en zo word ook het marktplein van Leopoldsburg erbij genomen met een biker markt.

The number of spectators is increasing, people come from afar to take a look at the center of Leopoldsburg, it is getting so busy in the center that more space needs to be created and the market square of Leopoldsburg is also being added with a biker market
Een deel van de camping in het begin van het nieuwe millennium half in de gemeente Balen (provincie Antwerpen) en half in de gemeente Leopoldsburg (provincie limburg).

Part of the campsite at the beginning of the new millennium is half in the municipality of Balen and half in the municipality of Leopoldsburg.

Harley Crew Leopoldsburg 

Een verzameling van Harley-Davidson Enthousiasts vormen de "Harley Crew Leopoldsburg".